10β-OH-Δ8-THC

Bovenaan links

Introductie

10β-OH-Δ8-THC is recent geïdentificeerd in de cannabisplant. Het heeft therapeutische eigenschappen als antinociceptieve en hypotherme effecten, maar er is meer onderzoek nodig.

Chemische naam

10β-hydroxy-Δ8-tetrahydrocannabinol

Tags

Onder

Literatuur Discussie

10β-OH-Δ8-THC bindt aan CB1 samen met CB2 en vertoonden antinociceptieve en hypothermische acties in doses van 40 mg / kg (Radwan et al., 2015)

Referenties:

Radwan, MM, ElSohly, MA, El-Alfy, AT, Ahmed, SA, Slade, D., Husni, AS, ... Ross, SA (2015). Isolatie en farmacologische evaluatie van Minor cannabinoïden van High-Potentie Cannabis sativa. Dagboek van natuurlijke producten, 78(6), 1271-1276. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5b00065