α2r

Bovenaan links

Introductie

α2-receptoren staan ​​klassiek bekend als adrenaline-receptoren. Echter, α2-receptoren binden CBG ook bij zeer hoge affiniteit en zijn daarom ook cannabinoïde receptoren. De interactie tussen CBG en α2-receptoren kan relevant zijn voor de behandeling van pijn en Depressie, maar meer onderzoek is vereist.

Chemische naam

Alpha-2 adrenerge receptor

IUPHAR-invoer

Wikipedia toegang

Tags

CBG

Onder

Literatuur Discussie

Depressie

CBG kan α2-receptoren activeren en blokkeren CB1 en 5-HT1A receptoren (Cascio et al., 2010), wat suggereert dat CBG therapeutisch potentieel heeft bij de behandeling van Depressie.

pijn

De interactie tussen CBG en de α2-receptor (alfa 2 adrenaline-receptor) kan in pijn controle (Giovannoni et al., 2009).

Referenties:

Cascio, MG, Gauson, LA, Stevenson, LA, Ross, RA en Pertwee, RG (2010). Bewijs dat de plant cannabinoïde cannabigerol is een zeer krachtige alfa2-adrenoceptoragonist en matig krachtige 5HT1A-receptorantagonist. Br. J. Pharmacol. 159, 129-141.

Giovannoni, MP, Ghelardini, C., Vergelli, C., en Dal Piaz, V. (2009). Alpha2-agonisten als analgetica. Med. Res. Rev. 29, 339-368.

PDF downloaden: