8β-OH-Δ9-THC

Bovenaan links

Introductie

8β-OH-Δ9-THC is een metaboliet van THC dat is ook recent in de cannabisplant geïdentificeerd. Het therapeutische potentieel ervan blijft onbekend.

Chemische naam

8β-hydroxy-Δ9-tetrahydrocannabinol