10-α-OH-THC

10-α-OH-THC is recent ontdekt cannabinoïde. Of 10-α-OH-THC heeft therapeutische eigenschappen die nog moeten worden onderzocht.

THCA

THCA is een voorloper in THC synthese (decarboxylatie). THCA is niet psychoactief en heeft verschillende therapeutische eigenschappen.