autisme

autisme is een neurologische aandoening die wordt gekenmerkt door verminderde sociale interactie, verbale en non-verbale communicatie en beperkt en repetitief gedrag.

Syndroom van Klinefelter

Syndroom van Klinefelter is een aandoening die het gevolg is van een extra kopie van het X-chromosoom bij mannen. Mannen met Syndroom van Klinefelter zijn steriel en hebben doorgaans verminderde spierkracht, minder lichaamshaar en kleinere geslachtsdelen en toegenomen lengte, borstvorming en soms verminderde taalvaardigheden.