8α-OH-Δ9-THC

Bovenaan links

Introductie

8α-OH-Δ9-THC is een metaboliet van THC dat is ook recent in de cannabisplant geïdentificeerd. Het therapeutische potentieel ervan blijft onbekend.

Chemische naam

8α-hydroxy-Δ9-THC

Tags

Onder

Literatuur Discussie

8α-OH-Δ9-THC is geïdentificeerd in de cannabisplant. Het bindt aan beide CB1 en CB2 (Radwan et al., 2015)

Referenties:

Radwan, MM, ElSohly, MA, El-Alfy, AT, Ahmed, SA, Slade, D., Husni, AS, ... Ross, SA (2015). Isolatie en farmacologische evaluatie van Minor cannabinoïden van High-Potentie Cannabis sativa. Dagboek van natuurlijke producten, 78(6), 1271-1276. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5b00065