10-α-OH-Δ8THC

Bovenaan links

Introductie

10-α-OH-Δ8THC is een recent ontdekte cannabinoïde. De fysiologische en therapeutische eigenschappen van 10-α-OH-Δ8THC moeten nog worden onderzocht.

Chemische naam

10-α-OH-Δ8TetraHydroCannabinol

Tags

Onder

Literatuur Discussie

10-α-OH-Δ8THC is geïdentificeerd in de cannabisplant. Het bindt zich aan beide CB1 en CB2 (Radwan et al., 2015)

Referenties:

Radwan, MM, ElSohly, MA, El-Alfy, AT, Ahmed, SA, Slade, D., Husni, AS, ... Ross, SA (2015). Isolatie en farmacologische evaluatie van Minor cannabinoïden van High-Potentie Cannabis sativa. Dagboek van natuurlijke producten, 78(6), 1271-1276. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5b00065