μ-opioïde receptor

Bovenaan links

Introductie

De μ-opioïde receptoren zijn in de eerste plaats gevoelig voor opioïden en enkefalines. Μ-opioïde receptoren zijn niet klassiek cannabinoïde receptoren maar hun activiteit wordt gemoduleerd door cannabinoïden. Sinds cannabinoïden hebben een fysiologisch effect op μ-opioïde receptoren, ze zijn effectief cannabinoïde receptoren.

IUPHAR-invoer

Wikipedia toegang

Onder

Literatuur Discussie

Δ9THC  

Referenties:

Pertwee, RG, Howlett, AC, Abood, ME, Alexander, SPH, Di Marzo, V., Elphick, MR, Greasley, PJ, Hansen, HS, Kunos, G., Mackie, K., et al. (2010). Internationale unie van basis- en klinische farmacologie. LXXIX. cannabinoïde receptoren en hun liganden: buiten CB₁ en CB₂. Pharmacol. Rev. 62, 588-631.

Distributieoverzicht

De μ-receptoren bestaan ​​meestal presynaptisch in het periaqueductale grijze gebied en in de oppervlakkige dorsale hoorn van het ruggenmerg (met name de substantia-gelatinosa van Rolando). Andere gebieden waar μ-receptoren zijn gelokaliseerd omvatten de uitwendige plexiforme laag van de bulbus olfactorius, de nucleus accumbens, in verschillende lagen van de hersenschors en in sommige van de kernen van de amygdala, evenals de kern van het eenzame kanaal. μ receptoren worden ook gevonden in het darmkanaal.